Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc
Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc
 • slideshow

Làm thế nào để nhận được lô hàng sản phẩm sau khi đặt hàng ?

 • Chúng tôi đề xuất ba phương thức giao nhận như sau :
  • 1.  Giao hàng tại văn phòng của chúng tôi hoặc địa điểm khác trong nội ô Tp. HCM
   • A.  Văn phòng Phú Tân  :   Quận Bình Tân, Tp. HCM
   • B.  Địa điểm nhận khác  :   Khu vực trung tâm Tp. HCM
  • 2.  Giao hàng vào kho hàng bên mua.
   • A.  Miễn phí
   • B.  Trả phí
  • 3.  Giao hàng thông qua đơn vị thứ 3 (vận chuyển).
   • A.  Đối tác của chúng tôi
    • Miễn phí
    • Trả phí
   • B. Đối tác chỉ định
    • Trả phí