Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc
Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc
  • slideshow
  • Cần giúp đặt hàng trên phutanfilters ? Đầu tiên, bạn hãy tìm các sản phẩm bạn cần trên website : http://phutanfilters.com để lấy mã hàng sản phẩm yêu cầu cung cấp. Đối với một số sản phẩm khác có tính năng tương tự, xin vui lòng liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng qua email hoặc điện thoại trực tiếp và gửi một danh sách các sản phẩm mà bạn cần hoặc bất kỳ thông tin nào khác.
  • Bạn sẽ nhận được một báo giá hoặc một hợp đồng mà trong đó sẽ bao gồm các điều khoản bán hàng.
  • Sau khi thõa mãn những điều kiện cần thiết, bạn cần tạo một đơn đặt hàng. Hoàn thành tất cả các thông tin cần thiết và gửi cho chúng tôi.
  • Xin lưu ý rằng đơn đặt hàng chỉ có giá trị khi nó được ký kết bởi người mua cùng người bán và bảo đảm bởi một con dấu pháp lý chính thức.
  • Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi chúng tôi nhận được đơn hàng của bạn. Chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được xác nhận đặt hàng trong vòng 24 giờ.