Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc
Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc
 • slideshow
 • Micron là gì ?
  • Micron là một phép đo sử dụng để đo kích thước hạt hoặc vật thể có kích thước nhỏ hơn 1mm.
  • Micron là một đơn vị đo lường chúng tôi sử dụng để đo kích thước hạt. Đó là đường kính của hạt hay một vật thể tự do.
  • Một micron bằng 1/1.000.000m (mét) và 1/1.000mm hoặc 1/25400" (inches).
  • Chuyển đổi : 
   • Qui đổi mesh = 25.4 / ( ( KT lỗ * 0.85 ) + ( KT sợi * 0.85 ) ).
   • Qui đổi micron = Kính lúp có thước, độ phóng đại 100 lần.
   • Sự chuyển đổi chỉ là gần đúng do phụ thuộc vào kích thước sợi đan của vật liệu..

 

 • Mesh là gì :
  • Là số lỗ trên 1inch chiều dài bề mặt lưới.
  • Thông tin chi tiết : tìm ra số mắt lưới rất đơn giản, tất cả việc cần làm là đếm số lỗ trên 1 inch chiều dài của bề mặt lưới. Vì vậy, một bề mặt 4mesh nghĩa là có 4 ô nhỏ trên 1 inch chiều dài, 100 mesh nghĩa là bề mặt lưới có 10000 lỗ. (Tổng các lổ trên một inch vuông bề mặt bằng bình phương đơn vị mesh được tính trên một đơn vị inch chiều dài bề mặt lưới). Như vậy, khi số mesh tăng lên thì kích thước mắt lưới giảm và kích thước hạt lọc giảm. Tuy nhiên đây không phải là phép đo chính xác bề mặt lưới, có thể hiển thị kích thước lỗ khác nhau với độ dày sợi đan khác nhau. Dây càng dày, kích thước lỗ càng nhỏ và ngược lại.
  • Ý nghĩa việc thể hiện dấu (-), (+) là khi mô tả kích thước mắt lưới với khả năng làm việc cụ thế. Ví dụ -200mesh nghĩa là lưới sẽ cho phép tất cả kích thước hạt dưới 200mesh đi qua và ngược lại +200mesh nghĩa là tất cả các hạt có kích thước 200mesh sẽ được giữ lại trên bề mặt lưới.
  • Bề mặt lưới như thế nào là tốt : Điều này phụ thuộc vào kích thước đường kính dây đan.
  • Chuyển đổi :
   • Qui đổi mesh = 25.4 / ( ( KT lỗ * 0.85 ) + ( KT sợi * 0.85 ) ).
   • Qui đổi micron = Kính lúp có thước, độ phóng đại 100 lần.
   • Sự chuyển đổi chỉ là gần đúng do phụ thuộc vào kích thước sợi đan của vật liệu.

 Độ tinh lọc tương ứng quy đổi (sản phẩm tiêu chuẩn)

  Micron 1 5 10 25 45 55 75 100 125 150 175 200 250 300 400 600 800 1000 1200 1400
  Mesh --- 650 550 400 350 300 250 200 180 150 120 100 80 60 50 40 30 20 18 16