Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc

Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc
Nhà phân phối và sản xuất hệ thống thiết bị vật tư lọc chất lỏng cho nghành công nghiệp bao gồm túi lọc, lõi lọc và vỏ bình lọc
 • slideshow

        Túi lọc

 • Thông số túi lọc thử nghiệm
  • Size túi lọc : Size2 7*32 inches (D178*L812mm)   
  • Tiết diện bề mặt lọc : 0.454m2
 • Điều kiện thử nghiệm
  • Loại chất lỏng : Nước tinh khiết
  • Áp lực : Tiêu chuẩn của túi
  • Nhiệt độ : 250C (770F)~ 400C (1040F)
                Cấu trúc             Độ tinh lọc (µm)              Lưu lượng (GPM)     
                  Felt (PP/PE)                             0.5 , 1                 80   GPM  #  2Bag
              5 , 10 , 25 , 50 , 100 , 150                 120 GPM  #  2Bag
                 Mesh (MNO)               5 , 10                 90   GPM  #  2Bag
              25 , 50                 100 GPM  #  2Bag
              75 , 100 , 125 , 150 , 175 , 200                       125 GPM  #  2Bag
              250 , 300 , 350 , 400 , 600 , 800                      150 GPM  #  2Bag
                 Micro Fiber               0.1 , 0.2                 50   GPM  #  2Bag
              0.45 , 0.5 , 0.65 , 1                 60   GPM  #  2Bag
              3 , 5 , 10                 70   GPM  #  2Bag
              25 , 50 , 75 , 100                 80   GPM  #  2Bag

  

        Lõi lọc 

 • Thông số lõi lọc thử nghiệm
  • Chiều dài lõi lọc : 10 inches (L254mm)           
  • Tiết diện bề mặt : 0.054m2
 • Điều kiện thử nghiệm
  • Loại chất lỏng : Nước tinh khiết
  • Áp lực : Tiêu chuẩn của lõi
  • Nhiệt độ : 250C (770F)~ 400C (1040F)          
Cấu trúc lõi lọc
              Độ tinh lọc (µm)                   Lưu lượng (GPM)         
Sợi quấn
0.5 , 1 3 GPM  #  10 inches
5 , 10 , 25 4 GPM  #  10 inches
50 , 75 , 100 , 150 5 GPM  #  10 inches
Bông nén tiêu chuẩn
0.5 , 1 3 GPM  #  10 inches
5 , 10 , 25 4 GPM  #  10 inches
50 , 75 , 100 , 150 5 GPM  #  10 inches
Bông nén hiệu xuất tuyệt đối
0.5 , 1 2 GPM  #  10 inches
5 , 10 , 25 3 GPM  #  10 inches
50 , 75 , 100 , 150 4 GPM  #  10 inches